Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej za rok 2016

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko” w Radomiu, funkcjonuje w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2020.

Celem działalności Poradni jest pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Czynimy to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzimy terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizujemy grupy wsparcia. Prowadzimy także kursy, szkolenia i konferencje, ukazując wartość małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków, dzieci i krewnych.

W ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej” Domowe Ognisko” w roku 2016 udzielono 608 porad. Ze spotkań ze specjalistami skorzystało 494 osoby. Przeprowadzono 152 terapie indywidualne, 58 terapii małżeńskich, 5 terapii rodzinnych i 2 terapie grupowe. Zorganizowano 2 grupy wsparcia: po stracie dziecka i w premenopauzie.

Głównymi problemami, z którymi spotykali się poszczególni specjaliści były:

 • różnego rodzaju uzależnienia: alkohol, narkotyki, hazard, Internet,
 • przemoc w małżeństwie i w rodzinie;
 • bezrobocie, bezradność w znalezieniu nowej pracy, złe relacje w pracy,
 • niewłaściwe relacje między rodzicami a dziećmi,
 • niewłaściwa komunikacja między małżonkami,
 • wtrącanie się do małżonków osób trzecich, szczególnie rodziców i teściów,
 • trudności w odbudowaniu relacji w rodzinie w czasie wychodzenia z kryzysów,
 • zdrady i trudności w wychodzeniu z kryzysów po zdradzie małżeńskiej,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna, seksualna wobec współmałżonka, dzieci,
 • problemy około rozwodowe,
 • bezradność w budowaniu właściwych relacji między małżonkami i dziećmi,
 • niedojrzałość psychiczna, emocjonalna do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich,
 • problemy wychowawcze w szkole.

 

Te negatywne zjawiska występują często razem. Osoby, małżeństwa i rodziny w sytuacjach kryzysowych doświadczone są wieloma z wyżej wymienionymi trudnościami.

 

 

Ks. dr Sławomir Adamczyk

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2015

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko istnieje na mocy dekretu biskupa Zygmunta Zimowskiego od 14 grudnia 2007 r. Ma swoją siedzibę w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1. Za funkcjonowanie Poradni odpowiada Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Od strony finansowej jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu władz Miasta Radomia.

 

 

Poradnia swoją działalność opiera na wizji małżeństwa i rodziny, jako związku opartego na małżeństwie mężczyzny i kobiety, które jest skierowane ku ich wzajemnemu dobru oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2013

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko, powołana dekretem biskupa Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007 r., mieści w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1. Jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Miasta Radomia, Andrzeja Kosztowniaka oraz użyczeniu lokalu przez Kurię Diecezji Radomskiej.

Swoją działalność opiera na katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, jako związku opartego na małżeńskim związku mężczyzny i kobiety, skierowanemu ku ich wzajemnemu dobru oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” za rok 2012

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko, powołana dekretem biskupa Zygmunta Zimowskiego 14 grudnia 2007 r., mieści w Radomiu, przy ul. Malczewskiego 1.

W ramach spotkań z poszczególnymi specjalistami udzielano porad małżonkom i rodzinom przeżywającym trudności i kryzysy małżeńskie. Pomoc była świadczona w formie indywidualnych rozmów, konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej, terapii grupowej, pomocy prawnej. Prowadzone były warsztaty oraz treningi.

Czytaj więcej...